Individualiseeritud kaugõppe programm

 

Kursuse maht: 32 tundi

 

Kursuse käigus osaleja koostab projektitaotluse ja esitab selle mingisse konkreetsesse fondi.

Koolituse eesmärgid:

  • Kursuste käigus abistada õppijaid projektitaotluse koostamisel hariduse valdkonnas  
  • Anda ülevaade põhiliste mõistete ja nõuete kohta rahvusvaheliste projektitaotluste ettevalmistamiseks  
  • Aidata muuta projektide kirjutamist sujuvaks ja meeldivaks protsessiks
  • Luua õppeasutusel alus rahvusvahelise tegevuse edasiseks arenguks

Pärast kursuse läbimist õppija:

  • omab täpset ettekujutust, kuidas koostada rahvusvaheliste haridusprojektide taotlusi  
  • omandab ettekujutuse Euroopa hariduse prioriteetidest ja eesmärkidest  
  • koostab projekti taotluse esitamiseks fondile

 

Koolitaja: Jelena Lohmatova (Täiskasvanute koolitaja VI, ETKA Andras juhatuse liige, Eesti täiskasvanute õppe Aasta koolitaja (2014), mentor, rahvusvaheliste projektide koordinaator (õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine Euroopa Liidu riikides, uute õppematerjalide koostamine, uute õppevormide rakendamine, õpilaste praktika või õpirännete korraldamine)

 

Koolituse maksumus: 780 EUR (sh. km)

Õppekava https://drive.google.com/file/d/0Bx_5KWqgUcMecFVNS0V5cmxrOVk/view?usp=sharing

We are supported by:

15. juunist 2011 15. juunini 2012 aitas OÜ-l Vestifex põhivara soetada, turundustegevusi ellu viia ning veebilehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.