„Intercultural training is training that gives people

 the knoweledge, attitudes and skills

to function effectively in a culture other than their own“

Robert Kohls

Projekti põhieesmärgiks on täiskasvanuhariduse kvaliteedi ja tulemuste tõstmine Ida-Virumaal. Projekti käigus 18 koolitajat saavad tõsta oma kvalifikatsiooni Itaalia, Saksamaa, Islandi, Suurbritannia, Horvaatia, Tšehhi, Portugali ja Iirimaa õppeasutustes.

Edasi

Meid toetavad:

15. juunist 2011 15. juunini 2012 aitas OÜ-l Vestifex põhivara soetada, turundustegevusi ellu viia ning veebilehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.