Nimetatud kursust korraldame koolide tellimusel. Kursuse käigus pedagoogid koostavad projektitaotluse ja esitavad selle mingisse konkreetsesse fondi.

Koolituse eesmärgid:

  • Kursuste käigus abistada õppijaid projektitaotluse koostamisel keskhariduse valdkonnas  
  • Anda ülevaade põhiliste mõistete ja nõuete kohta rahvusvaheliste projektitaotluste ettevalmistamiseks  
  • Aidata muuta projektide kirjutamist sujuvaks ja meeldivaks protsessiks
  • Luua koolil alus rahvusvahelise tegevuse edasiseks arenguks

Pärast kursuse läbimist õppija:

  • omab täpset ettekujutust, kuidas koostada rahvusvaheliste haridusprojektide taotlusi  
  • omandab ettekujutuse Euroopa hariduse prioriteetidest ja eesmärkidest  
  • koostab projekti taotluse esitamiseks fondile