„Sügisel ma läbisin kursused, sest kuulsin endise õpperühma õpilastelt väga positiivseid hinnanguid. Minul puudusid täpsed teadmised selle kohta, mis on andragoogika ja, millisel viisil uued teadmised tõstavad minu tegevuste kvaliteeti. Õppimise käigus saigi asi selgeks ning portfolio kirjutamisel ma sain aru, et olen õigel teel. Meil oli suurepärane rühm ja kujunes välja väga õdus, peaaegu kodune õhkkond“.

 

„Õppetöö ja õppeprotsessi organiseerimise kõrge tase oli näide sellest, kuidas tuleb töötada täiskasvanutega, kuidas püstitada eesmärke ja koostöö tulemusena neid ka saavutada“.

„Olin meeldivalt üllatatud õppetöö tehnilise taseme ja koolitajate andumusega. Kursused ei muutunud igavateks ja üksluisteks“.

„Ma läksin kursustele eesmärgiga leida ennast. Eesmärk on saavutatud. Õppeprotsessis olid kõige suuremaks avastuseks just inimesed, kellega ma tutvusin. Muljet avaldas iga kohtumine, arutelud kestsid isegi teel koju“.

„Arvan, et seda koolitust peavad läbima kõik inimesed, kes töötavad täiskasvanutega“.

„Sooviksin mõningate teemade jätkamist ja süvendamist“.

„Muljet avaldas täiesti mitteformaalne lähenemine õppeprotsessile, sellist lähenemist ma ei näinud kusagil kursustel, mida olin läbinud varem“.  

„Kui poleks olnud kohtumist Teiega eelmisel aastal, ma poleksin alustanud rahvusvahelise koostööga Twinning keskkonnas.TÄNAN!”.

„Tänan kasulike ja väga huvitavate materjalide eest, minule osutatud abi ja toetuse eest“.

„Kohe tekkis tunnetus, et meie töötame meeskonnas, kuigi rühmas olid VÄGA erinevad inimesed ja koos veetsime aega just mitte eriti palju – rohkem töötasime iseseisvalt. Meie saime võimaluse kasutada suurt hulka teatmematerjale, mida me analüüsisime koos. Õppetöö lõpus inimesed kasutasid uut terminoloogiat ja tundsid dokumentide nimetusi ja sisu nagu tõelised projektijuhid“.

„Tänan hindamatu kogemuse eest, loodan tulevasele koostööle!“