Abistame ettevõtjaid nende äritegevuse planeerimisel ja lisafinantseerimise taotluste ettevalmistamisel.  

Korraldame õppeprogrammide läbimist vastavalt tellija soovidele Gruusias, Armeenias, Sloveenias, Rootsis, Lätis, Leedus ja muudes riikides.  

Pakume mitmekülgseid tunnetuslikke ja arendavaid programme kogu Eesti piires ja välisriikides koostöös kutseõpet andvate koolidega, sihtasutustega, organisatsioonidega ja mittetulundusühingutega.

Meie korraldame välisriikide õppeasustuste kutseõpilaste praktikat Tallinnas, Tartus ja Narvas. 2015. aastal 43 õpilast Itaaliast ja Portugalist olid praktikal asutustes ja organisatsioonides metallitöötlemise, IT, elektroonika, keemia, disaini, mehhatroonika jne aladel.

Meie osutame abi erineva tasandi haridusasutustele (lasteaiad, koolid, kutseõppeasutused, täiskasvanuhariduse organisatsioonid), mis aitavad arendada rahvusvahelist koostööd, ette valmistada ja ellu viia organisatsiooni arenguks vajalikke projekte, tagamaks õppeprotsessi kvaliteeti ja selle kaasajastamist, toetades selle kaudu pedagoogide ja õpilaste võtmekompetentsuste arengut.

Meid toetavad:

15. juunist 2011 15. juunini 2012 aitas OÜ-l Vestifex põhivara soetada, turundustegevusi ellu viia ning veebilehte luua Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.