Äriplaani koostamise koolitus õppekava


Õppekava:                  Äriplaani koostamise koolitus

Koolitaja                     Vestifex Koolitus        

Registrikood               12048621

Aadress                      Tuleviku 7, 20307 Narva

Kodulehekülg             www.vestifex.com

Telefon                       + 372 512 0998         

KURSUSE NIMETUS, õppekavarühm, õppekeel: Ärindus ja haldus (üldine), õppekeel vene keel.

KURSUSE KESTUS: 40 akadeemilist tundi.

KURSUSE EESMÄRGID

  • anda ülevaade äriidee arendamisest äriplaaniks, äriplaani olemusest, struktuurist ja selle koostamise alustest;

  • anda ülevaade ettevõtlust toetavatest süsteemidest ja organisatsioonidest Eestis, rahastamisvõimalustest ettevõtluse alustamisel ja arendamisel;

  • toetada osaleja oma äriplaani koostamisel.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes kursuslane:

  • teab ja tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid;

  • esitab oma äriplaani toetusprogrammile.

KOOLITATAVATE ARV: individuaalne õpe.

ÕPPEKAVA MOODULID: Moodulite loetelu ja maht

 

123.jpg

METOODIKA

Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osaleja huvi ja erksus: arutelud, ülesannete lahendamine, veebimaterjalid, osaleja esinemised, parimate praktikate tutvustamine, juhtumite analüüs. Osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks. Koolitus toimub sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijas loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

 KOOLITUSE ÕPPEMATERIAALNE BAAS

Koolitus viiakse läbi Vestifex Koolituse õpperuumides. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale.

 KASUTATAV ÕPPEMATERJAL

Koolitusel kasutatakse koolitaja poolt väljatöötatud õppematerjale. Kursuslane saab venekeelsed jaotusmaterjalid.

 NÕUDED KURSUSE ALUSTAMISEKS

Osalema oodatud:

  • täiskasvanud, kes soovivad alustada tegevust ettevõtjatena;

  • väikeettevõtjad, FIEd.

 KURSUSE LÄBIVIIJA JA TEMA KVALIFIKATSIOON

Jelena Lohmatova: 6.taseme täiskasvanute koolitaja, ETKA Andras juhatuse liige, Eesti täiskasvanute õppe Aasta koolitaja (2014), mentor, rahvusvaheliste projektide juht täiskasvanute hariduse alal

Dmitri Lohmatov: kõrgharidus (jurist); kõrgharidus (inglise keele filoloogia). Dmitri omab suurt kogemust tootmisettevõtete juhtimisel  (AS A&G Textile, Nevotex Eesti OÜ) ja projektide koostamisel ja juhtimisel (Sillamäe Soojuselektrijaam).  Dmitril on ka pikaajaline müügijuhtimise kogemus (Kreenholmi Valduse AS – Ameerika turul müügijuhtimine, UrsulaMaria OÜ, Heikinen OÜ).

 NÕUDED KURSUSE LÕPETAMISEKS

Kursuse lõpus saab tunnistuse kursuslane, kes on läbinud minimaalselt 80% õppekava nõutud mahust ja sooritanud edukalt testi ning praktilised ülesanded. Lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

 KOOLITUSE HIND: Individuaalse õppe puhul koolituse hind on 1000 EUR + km.