el_sotsiaalfond_horisontaalne.jpg

Õppimine on eluviis

Projekt “Õppimine on eluviis”, nr 2014-2020.1.06.18-0099, pakub oma lahenduse madalama konkurentsivõimega täiskasvanute suure osakaalu tööturul vähendamiseks ja elukestvas õppe osalejate suurendamiseks. Projekti tegevused toimuvad Harjumaal, Lääne-ja Ida-Virumaal, Tartumaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Võrumaal ja Valgamaal ning on jaotud kaheks grupiks: koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks ja koolitajate koolitus ja arendustegevused. Projektis planeeritud tegevuste seas on nii koolitused (täiskasvanutele ja koolitajatele) kui ka teenused, mis on kavandatud potentsiaalsete projekti osalejate kaasamiseks, motiveerimiseks ja toetamiseks, projekti tulemuste levitamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, õppiva ühiskonna arendamisesse panustamiseks.

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 03.09.2018 ja lõppkuupäev on 30.11.2020.

Projekti raames toimuvad peamised tegevused:
1. Õppimisoskuste arendamise koolitused
2. Õppereisid eesti keele õppimise eesmärgiga
3. Inglise keele klubid Narvas
4. Täiskasvanute koolitajate koolitused
5. Uute õppematerjalide loomine


Projekti tegevuste tulemusena on kasvanud teadlikkus haridustee jätkamise võimalustest ning paranenud valmisolek ja suutlikkus kohaneda tööelus ja ühiskonnas toimuvate muutustega. Paranenud oskused ja suurenenud valmisolek edaspidi elukestvas õppes osaleda suurendab täiskasvanute paindlikkust liikumisel tööturul. Suureneb ka koolitajate valmisolek ja toimetulek madalamate oskustega täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel ja nende õppimisoskuste arendamisel.
Projekt on toetatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt. Projekti kogumaksumus on 233 917,20 eurot.