INGLISE ÄRIKEEL (individuaalõpe)

Koolituse eesmärk:  Arendada koolituse osalejatel tööks vajalikke inglise ärikeele rääkimis-, kirjutamis-, lugemis- ja kuulamisoskusi kesktasemel.

Sihtgrupp:  Ettevõtete ja organisatsioonide juhatajad ja töötajad, kelle inglise keele oskus on B1/B2 tasemel.

Koolitaja: Nino Kapanadze, inglise keele õpetaja

Osalejate arv: individuaalkorras

Maht: 94 tundi, sh 60 tundi auditoorset tööd

Õppekeel: inglise / vene

Toimumisaeg: 10. juunist - 31. detsembrini 2019. a

Õppekeskkonna kirjeldus: koolitused toimuvad õppeklassides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad inglise keelt B1/B2 tasemel.

Õpiväljund:

 • omandab põhi ärisõnavara ja grammatika konstruktsioone kesktasemel (B2);

 • oskab suhelda tööalastel teemadel;

 • oskab kirjeldada oma töökohta ja töökohustusi;

 • oskab kirjutada e-kirja ja tööalaseid tekste;

 • saab aru ajakirjanduse ja erialastest tekstidest kesktasemel;

 • saab aru ingliskeelsest kõnest kesktasemel.

Koolituse teemad:

 • mina, minu töökoht ja töökohustused

 • CV

 • ametlik kirjadevahetus

 • tööalane dokumentatsioon

 • läbirääkimised

 • esitlused

 • rahvusvaheline suhtlemine ja reisimine

 • projektis osalemine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 80% kursuse kogumahust, teinud iseseisvad tööd ära, soortanud vajalikud testid või eksam.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui eelpool toodud õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Koolituse maksumus on 2500 EUR

Vestifex Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner. 

Kontakt:

info@vestifex.com

+372 5120 998